Uw privacy bij Pedikaar voetverzorging

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht.
Ik hecht dan ook veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens, die ik zorgvuldig behandel en bewaar.

In dit privacy-statement vindt u informatie over welke gegevens ik verzamel, waarom, hoe lang en waar ik deze vastleg en met welke partijen ik deze uitwissel.

Tevens beschrijf ik uw rechten t.a.v. de gegevens die ik over u vastleg.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is
Pedikaar voetverzorging, Karin de Ruijter-Maij,
Fideliohof 41, 2402 ER Alphen aan den Rijn.

Wanneer leg ik persoonsgegevens van u vast.

Bij de eerste afspraak voor een pedicurebehandeling noteer ik uw naw gegevens en telefoonnummer op een cliëntenkaart.

Welke persoonsgegevens leg ik vast.

Naast uw NAW-gegevens noteer ik op de cliëntenkaart bijzonderheden/voetproblemen die noodzakelijk zijn voor een correcte behandeling.
Foto’s maak ik met uw eigen smartphone uitsluitend met uw toestemming om voortgang van behandeling te kunnen volgen.

Met wie wissel ik uw persoonsgegevens uit.

Het kan zijn dat ik gegevens over uw specifieke voetproblemen deel met andere pedicures voor overleg/advies. Dit doe ik alleen met uw toestemming.
Ik verstrek uw gegevens niet aan overige derden.

Hoe worden uw gegevens bewaard.

Gegevens worden bewaard op een cliëntenkaart in een box/lade in de praktijkruimte van Pedikaar voetverzorging.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard.

Zolang u cliënt bent van Pedikaar voetverzorging worden uw gegevens door mij bijgehouden en bewaard op uw cliëntenkaart. Wanneer u geen behandelingen meer wenst, bewaar ik deze gegevens tot maximaal een halfjaar na de laatste behandeling.
Financiële gegevens worden conform fiscale wetgeving 7 jaar bewaard.